برچسب: ویروس کشی وردپرس


ویروس یابی و ویروس کشی وردپرس

ویروس یابی وردپرس

ویروس یابی وردپرس از آنجایی که وردپرس درصد بسیار زیادی از وب سایت های جهان را تشکیل داده است هکر ها همیشه دنیال روش های متعددی برای نفوذ به این سایت ها هستند. خیلی مواقع می بینید سایتتون رو باز میکنید و سایت شما ناخواسته ریدایرکت میشود به سایت دیگری، یا صفحه سایت شما قرمز میشود و خطای Deceptive site ahead warning را مشاهده میکنید و مرورگر اجازه باز شدن سایتتون رو نمیده، اینجاست که میدونید سایتتون ویروسی شده و باید ویروس یابی وردپرس رو انجام بدین ویروسی شدن وردپرس آسیب های جدی به سایت شما وارد میکند که گاها به این آسانی ها......هدایت مجدد